ยินดีต้อนรับสู่ BLOG นางสาวทิวาพร สุขศรี มีสาระมากมายที่ท่านต้องติดตามกันต่อไป

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

     เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT)

หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่งการแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการและพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ คอมพิวเตอร์,  การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย  ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกัo ยกตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย)โดยมหาวิทยาลัยแรกที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในบางครั้งจะมีการใช้ชื่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communications technology ย่อว่า ICT)


อ่านเพิ่มเติม>>>

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัวชื่อ-นามสกุล         นางสาวทิวาพร   สุขศรี

ชื่อเล่น                   ออย

ระดับการศึกษา    ค.บ. 4  คณิตศาสตร์

ภูมิลำเนา               72  หมู่  10  ตำบลบ้านบึง   อำเภอบ้านคา   จังหวัดราชบุรี   70180

คติประจำใจ           ฝันให้ไกล   ไปให้ถึง   ,   อย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทำ  

สาขา   วิชาคณิตศาสตร์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัตว์ที่ชอบ        แมว   สุนัข    กระต่าย

สิ่งที่ไม่ชอบ     ใส้เดือน   แมงสาบ    กิ้งกือ

อาหารที่ชอบ    ข้าวผัดกระเพราตับ   เย็นตะโฟเส้นหมี่